آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره قیامت

آثار و برکات سوره قیامت

آثار و برکات سوره قیامت تعداد آیات: 40 مکی یا مدنی: مکی قیامت هفتاد و پنجمین سوره قرآن کریم است. امام باقر علیه السلام نیز فرمودند: هر کس در قرائت سوره قیامه مداومت ورزد و به آیات آن عمل کند خداوند عزیز و جلیل او را…
متن دوم