آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره عنکبوت

آثار و برکات سوره عنکبوت

آثار و برکات سوره عنکبوت تعداد آیات: 69 مکی یا مدنی: مکی عنکبوت، بیست ونهمین سوره قرآن است از امام صادق علیه السلام نقل شده: هرکس سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه رمضان قرائت کند، سوگند به خدا که از اهل بهشت…
متن دوم