آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره عبس

آثار و برکات سوره عبس

آثار و برکات سوره عبس تعداد آیات: 42 مکی یا مدنی: مکی عبس هشتادمین سوره قرآن کریم است . سوره عبس یا «السفر»، « اعمی» رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده اند: هر کس سوره عبس را قرائت نماید روز قیامت در حالی خواهد آمد که…
متن دوم