آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره صف

آثار و برکات سوره صف

آثار و برکات سوره صف تعداد آیات: 14 مکی یا مدنی: مدنی الصف شصت و یکمین سوره قرآن کریم است . این سوره به حضرت عیسی وحوارییون عیسی علیه السلام نیز شهرت دارد. در سخنی از امام محمد باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره صف را قرائت…
متن دوم