آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره شوری

آثار و برکات سوره شوری

آثار و برکات سوره شوری تعداد آیات: 53 مکی یا مدنی: مکی شوری چهل و دومین سوره قران است شوری و نام دیگرش «حمعسق» امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر کس سوره شوری را قرائت کند خداوند در روز قیامت به گونه ای او را بر می…
متن دوم