آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره شمس

آثار و برکات سوره شمس

آثار و برکات سوره شمس تعداد آیات: 15 مکی یا مدنی: مکی شمس نود و یکمین سوره قران کریم است امام جعفر صادق علیه السلام فرموده است: هر کس سوره شمس را قرائت کند در روز قیامت تمامی اعضای بدن او و اشیای کنار او به سود او گواهی می دهند…
متن دوم