آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره زلزال

آثار و برکات سوره زلزال

آثار و برکات سوره زلزال تعداد آیات: 8 مکی یا مدنی: مدنی زلزله نود و نهمین سوره قرآن کریم است امام رضا علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند: قرائت این سوره برابر یک چهارم قرآن و چهار بار قرائت ان را…
متن دوم