آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره حجرات

آثار و برکات سوره حجرات

آثار و برکات سوره حجرات تعداد آیات: 18 مکی یا مدنی: مدنی حجرات؛ چهل و نهمین سوره قرآن است امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر کس سوره حجرات را هر شب یا هر روز قرائت نماید، از زیارت کنندگان حضرت محمد صلی الله…
متن دوم