آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خدا

مقاله ای با نام از الکترون تا خدا

مقاله ای با نام از الکترون تا خدا امروز می خواهم مقاله ای بسیار زیبا با نام از الکترون تا خدا در وب قرار دهم .مقاله “از الکترون تا خدا ” یا from electron to god داستان یکی از عجیب ترین و شگفت آور ترین آزمایش های علم فیزیک است .در اوایل قرن…
متن دوم