آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره کافرون

دور شدن شیطان و استجابت دعا

دور شدن شیطان و استجابت دعا دوستانی که میخواهند شیطان و افکار و امواج و نیروهای منفی رو هر روز از خودشون دور کنند باید به طریق زیر عمل کنند نام خودتونو بر اساس حروف ابجد صغیر حساب کنید(برای بدست آوردن ابجد صغیر از همین صفحه…

آثار و برکات سوره کافرون

آثار و برکات سوره کافرون تعداد آیات: 6 مکی یا مدنی: مکی کافرون یکصدونهمین سوره قرآن  است این سوره را «جحد» نیز می گویند. سوره «کافرون» چنان فضیلتی دارد که قرائت آن در زمان ها و مکان ها و حالت های مختلف سفارش شده است. معاویة…
متن دوم