آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره واقعه

آثار و برکات سوره واقعه

آثار و برکات سوره واقعه تعداد آیات: 96 مکی یا مدنی: مکی واقعه پنجاه و ششمین سوره قرآن است از امام باقر علیه السلام روایت شده: هر کس هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب…
متن دوم