آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره نمل

آثار و برکات سوره نمل

آثار و برکات سوره نمل تعداد آیات: 93 مکی یا مدنی: مکی نمل بیست و هفتمین سوره قرآن است  و نام دیگرش «طس»  امام صادق علیه السلام فرموده اند: اگر کسی سوره های طواسین(سوره هایی با با طسم و طس آغاز شده) را در شب جمعه…
متن دوم