آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره نجم

آثار و برکات سوره نجم

آثار و برکات سوره نجم تعداد آیات: 62 مکی یا مدنی: مکی نجم؛ پنجاه و سومین سوره قرآن است واز سوره های سجده دار است . از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده: هر که بر قرائت سوره نجم مداومت داشته باشد در بین مردم…
متن دوم