آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره مزمل

آثار و برکات سوره مزمل

آثار و برکات سوره مزمل تعداد آیات: 20 مکی یا مدنی: مکی  مزمل هفتاد و سومین سوره قرآن کریم است از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر کس سوره مزمل را قرائت نماید اجری همانند کسی که در راه خداوند بندگانی را به…

ختم سوره مزمل,طریقه ختم سوره مزمل

ختم سوره مزمل,طریقه ختم سوره مزمل به جهت دفع مهمات یازده روز هر روزی یازده بار سوره مزمل را بخواند.و بعد از خواندن هر بار سوره این دعای زیر را هم بخواند.هنوز روز یازدهم تمام نشده باشد که مراد حاصل شود جهت بزرگنمایی روی تصویر…
متن دوم