آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره لقمان

آثار و برکات سوره لقمان

آثار و برکات سوره لقمان تعداد آیات: 34 مکی یا مدنی: مکی لقمان، سی و یکمین سوره قران است امام باقر علیه السلام فرموده اند: هر کس که هر شب سوره لقمان را قرائت نماید خداوند سی فرشته را مأمور حفظ و نگهداری او از ابلیس و…
متن دوم