آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره فتح

ختم سوره فتح جهت حصار و گشایش امورات

ختم سوره فتح جهت حصار و گشایش امورات سلام دوستان عزیز.وقت همه شما عزیزان به خیر و شادی ختم سوره فتح که امروز در سایت قرار میدم جهت گشایش در امورات زندگی و گرفتن حاجت و همچنین ایجاد حصار قوی در برابر بلاها و خطرات احتمالی زندگیست که از…

آثار و برکات سوره فتح

آثار و برکات سوره فتح تعداد آیات: 29 مکی یا مدنی: مدنی فتح؛چهل و هشتمین سوره قران است امام صادق علیه السلام فرموده است: مال ها وزنان و فرزندانتان را با قرائت سوره فتح از تلف و گزند و آسیب حفظ کنید زیرا هر کس بر قرائت آن مداومت…
متن دوم