آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره غاشیه

آثار و برکات سوره غاشیه

آثار و برکات سوره غاشیه تعداد آیات: 26 مکی یا مدنی: مکی غاشیه هشتاد و هشتمین سوره قرآن کریم است امام صا دق علیه السلام نیز فرموده اند: هر کس در نمازهای واجب یا مستحب خود سوره غاشیه را تلاوت نماید و به این کار مداومت…
متن دوم