آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره شعراء

آثار و برکات سوره شعراء

آثار و برکات سوره شعراء تعداد آیات: 216 مکی یا مدنی: مکی  نام دیگرش «طسم» بیست و ششمین سوره قرآن است امام صادق علیه السلام فرموده است: اگر کسی سوره های طواسین (سوره هایی که با طسم و طس آغاز شده باشد) را در شب جمعه قرائت…
متن دوم