آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره ذاریات

آثار و برکات سوره ذاریات

آثار و برکات سوره ذاریات تعداد آیات: 60 مکی یا مدنی: مکی ذاریات؛ پنجاه و یکمین سوره قرآن است از امام صادق علیه السلام روایت شده: هر کس سوره ذاریات را قرائت نماید مانند چراغی درخشان موجب نورانیت او در قبر می شود در روایت…
متن دوم