آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره حدید

آثار و برکات سوره حدید

آثار و برکات سوره حدید تعداد آیات: 29 مکی یا مدنی: مدنی حدید پنجاه و هفتمین سوره قرآن است در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس سوره حدید و مجادله را در نمازهای واجب خود بخواند و بر انجام آن مداومت کند، خداوند او را…
متن دوم