آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره حجر

آثار و برکات ختم سوره ی حجر

آثار و برکات ختم سوره ی حجر    جهت خلاص شدن از شرّ دشمن کسی که دچار دشمنی یا ظلمی شده و یا اراذل او را به تمسخر می گیرند یک هفته روزی هزار بار بگوید(انا کفیناک المستهزئین) شر ظالم و اراذل از او دفع می شود به اذن پرودگار و از ازار خلق…
متن دوم