آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره بقر

آثار و برکات ختم سوره ی بقره

آثار و برکات ختم سوره ی بقره سوره بقره و دفع شیاطین: سهل بن سعد میگوید رسول خدا (ع) فرمودند , هر کس سوره ی (بقره) را در سرای خود بخواند اگر در روز بخواند سه روز شیاطین گرد سرای او نگردند  جهت حفظ از شر شیطان: ختم 28 :…
متن دوم