آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره بروج

آثار و برکات سوره بروج

آثار و برکات سوره بروج تعداد آیات: 22 مکی یا مدنی: مکی بروج هشتاد و پنجمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمودند: هر کس سوره بروج را در نمازهای واجب خود بخواند در محشر و موقف هایی که در پیش…
متن دوم