آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره انفال

آثار و برکات سوره انفال

آثار و برکات سوره انفال تعداد آیات: 75 مکی یا مدنی: مدنی نام های دیگر سوره: فاضحه، بدر، 1) غالب شدن بر خصم: امام صادق علیه السلام فرمود: ... و هر کس سوره مبارکه انفال  را بنویسد و به بازوی خود ببندد چون…
متن دوم