آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حضرت محمد (ص) تعبیر

پیغمبر – حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دیدن حضرت محمد (ص) این است که امور دنیا و آخرت تو خوب و نیکو می‌شود، و اگر غمگین هستی از غم رها می‌شوی، یا اگر بدهکار هستی بدهی تو پرداخت می‌شود، یا اگر زندانی هستی خلاص خواهی شد، یا اگر…
متن دوم