آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حسابرسی قیامت تعبیر

قیامت – حسابرسی قیامت

حسابرسی قیامت ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر محل حسابرسی قیامت را ببینی، یا اینکه ببینی تو را به آنجا برده‌اند، تعبیرش این است که دچار غفلت خواهی شد، همانطور که در قرآن کریم آمده:اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ…
متن دوم