آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جیوه

جیوه

جیوه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد معدن جیوه شده و جیوه برداشته‌ای، تعبیرش این است که زن تو گرفتار قضیۀ بدی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی جیوه خورده‌ای، یـعـنـی دچار رنج و ضرر می‌شوی.اگر ببینی در چشمۀ جیوه غرق شده‌ای،…
متن دوم