آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جبرئیل تعبیر

جبرئیل

جبرئیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جبرئیل مهربان و خنده‌رو می‌باشد (همانطور که صورت اصلی او این طور است)، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی و به خواسته‌هایت می‌رسی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر بر خلاف صورت اصلی‌اش…
متن دوم