آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جام تعبیر

جام

جام جابر مغربی می‌گوید: اگر جام‌های سبز یا سفیدی را ببینی، تعبیرش این است که زنان تو درستکار و پرهیزکار خواهند بود، یا اگر قرمز باشند، یـعـنـی زنان تو اهل خوش‌گذرانی و فساد خواهند بود، یا چنانچه زرد باشند، یـعـنـی زنان تو بیمار و زردچهره…
متن دوم