آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تگرگ تعبیر

تگرگ

تگرگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تگرگ، عذاب و تنگنا و گرفتاری در دنیا می‌باشد، مگر اینکه مقدارش کم باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی تگرگ می‌بارد، یـعـنـی در آن سرزمین فتنه و بلا و هلاکت رخ می‌دهد. ابن سیرین می‌گوید: اگر…
متن دوم