آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرین های یوگا

تمرین های یوگا,تمرینات هشتم تا یازدهم

آسانا هفتم- حالت گاو آهن (هالاسانا) مانند شکل زیر وقتی که روی شانه ایستاده‌اید اگر پاهایتان را به طرف زمین بیاورید این حالت را «هالاسانا» می‌گویند، چند دقیقه به این حالت باقی بمانید. فواید «هالاسونا»  این تمرین‌ها علاوه بر فواید یاد…
متن دوم