آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تلقین

عقیده طرفداران تلقین در هیپنوتیزم

عقیده طرفداران تلقین در هیپنوتیزم   این بچه مکتبی ها، با تلقین ملای ده را مریض کردند. این مرد تشنه، نفت را به جای آب خورد و تشنگی‌اش رفع گردید. ناپلئون با زیرکی  از تلقین استفاده می‌کرد. این محکوم به اعدام را با تلقین اعدام…

داستانهای معجزه گر تلقین

تزریق آب مقطر  به جای مرفین پزشکی تعریف می‌کرد که من به کرات برای ترک  اعتیاد معتادین به تریاک به جای تزریق مرفین، فقط آب مقطر تزریق می‌کردم و به بیماران چنین تلقین می‌شد که مرفین تزریق شده است، لذا بدو ناراحتی و تشنج، به مرور معالجه…

تلقین و القاء مانیه تیزم ور

تلقین و القاء مانیه تیزم ور در مبحث  تلقین  والقاء می توانید راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری را  کسب نمایید. موضوعی  که قابل بحث است این که همیشه عملیات عاملین مجرب توأم با تلقین و القاء می‌باشد. برای به دست آوردن این قدرت باید…

تاریخچه مختصری در مورد تلقین و کاشف تلقین

تاریخچه مختصری در مورد تلقین و کاشف تلقین عصر ان روز وقتی پسر کوئه از مدرسه به خانه بر می گردد امیل متوجه می شود که هنوز اثر صحبت های صبح در چهره پسر مشخص است . مدتی بعد مجدد این ماجرا تکرار شد تا این که جرقه ای در ذهن کوئه پدید امد. او…
متن دوم