آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تلقین هیپنوتیزم

داستانهای معجزه گر تلقین

تزریق آب مقطر  به جای مرفین پزشکی تعریف می‌کرد که من به کرات برای ترک  اعتیاد معتادین به تریاک به جای تزریق مرفین، فقط آب مقطر تزریق می‌کردم و به بیماران چنین تلقین می‌شد که مرفین تزریق شده است، لذا بدو ناراحتی و تشنج، به مرور معالجه…

تلقین هیپنوتیزمی برای آتیه

تلقین هیپنوتیزمی برای آتیه هیپنوتیزم و تلقین در اعصاب شخص مریض یا به طور کلی معمول تأثیرات عمیق و مخصوصی دارد. بعضی از بیماری‌ها را می‌توان بدین وسیله معالجه کرد. در تربیت کودکان و ترک عادات بد از بزرگتران از این دانش استفاده‌های بزرگی به…
متن دوم