آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعویذ تعبیر

تعویذ

تعویذ تعویذ یعنی دعاها و آیات قرآنی و نام‌های خداوند و... و یا عباراتی غیر اسلامی که جهت در امان ماندن از بلایا و "چشم‌زخم" و... استفاده می‌شود و معمولاً بروی چیزی نوشته و آن را بر انسان، حیوان یا اشیا آویخته یا نصب می‌کنند. البته از…
متن دوم