آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب یال اسب

اسب – سایر موارد

سایر موارد اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی اسب تو را دزدیده است، تعبیرش این است که احتمال دارد زن تو هلاک شود.اگر ببینی اسب تو گم شده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.اگر ببینی اسب خود را فروخته‌ای، یـعـنـی از عزت و مقام…
متن دوم