آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گیاهان داروئی

قسط

قسط جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسط می‌خوری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کنار خودت قسط دود می‌کنی، یـعـنـی مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند و در جهان به خوبی و نیکی…

اسپرزه – گیاهان داروئی

تعبیرهای کلی (اول روش تعبیر را مطالعه کن و در صورتی که در آن گفته شده تعبیرها را مطالعه کنید می توانی مطالب این صفحه را بخوانی).در اینجا از تعبیرهای مختلفی که در مورد گیاهان داروئی مختلف آمده می‌توان فهمید که: ● تعبیر خواب دیدن یا داشتن…
متن دوم