آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گوشواره

گوشواره

گوشواره تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو گوش خودت گوشواره داری، تعبیرش این است که مردم باعث زینت و زیبایی تو می‌شوند.اگر ببینی روی هر دو گوش خودت گوشوارۀ مروارید داری، یـعـنـی علوم قرآنی کسب می‌کنی و دانا می‌شوی .ابراهیم…

زیورآلات

زیورآلات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلات، مال و اموال و همچنین زینت زنان و «کنیزان» می‌باشد (به اندازه‌ای که در خواب دیده‌ای).‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلاتی که از جنس طلا می‌باشند، برای زنان ملک و دارائی، ولی تعبیرش برای…
متن دوم