آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گنجشک

گنجشک

گنجشک حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گنجشک، مردی با قدر و جاه می‌باشد (البته اگرعفیف و پاکدامن هستی)، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گنجشک، کودک کوچک و خردسال می‌باشد و هر خوب و بدی که در گنجشک ببینی به کودک خردسال برمی‌گردد،…

کبوتر

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کبوتر، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که صد درهم به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: کبوترهای سفید و سبز بهترین تعبیر را دارند.اگر زنی در خواب کبوتر ببیند، یـعـنـی…

چکاوک

چکاوک تعبیرگری می‌گوید: تعبیر چکاوک، فرزند یا «غلام»است، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی غریب و چرب‌زبان و شیرین‌سخن و کم‌آزار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چکاوکی را گرفته‌ای یا کسی به تو بخشیده است، یـعـنـی بین…
متن دوم