آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گل ها

گل سوسن

گل سوسن ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل سوسن باشد تعبیر آن در خواب این است که چیزی به تو می‌رسد یا اینکه صاحب فرزند خواهی شد (البته اگر بروی بوته باشد)، ‌‌‌‌‌ولی اگر سوسن را از شاخۀ بوته جدا ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی(دفع…
متن دوم