آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گلاب خوردن

گلاب خوردن

گلاب خوردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلاب می‌خوری، تعبیرش این است که دچار غم و ناراحتی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). گلاب خوردن
متن دوم