آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گریختن

فرار کردن

فرار کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فرار کردن، رهایی و خلاصی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش پیروزی بر دشمن است (زیرا حضرت موسی (ع) در خواب دید که از فرعون فرار می‌کند، ولی بعدها از شر فرعون خلاص شد و بر او غلبه…

ترسیدن

ترسیدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترسیدن، ایمنی و در امان بودن می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)نیز می‌فرمایند: تعبیرش نصرت و یاری شدن است، همانطور که رسول خدا (ص) فرموده‌اند:... اَلنُّصْرَةُ بِالرُّعْبِ...... بوسیلۀ ترس و وحشت یاری…
متن دوم