آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرز

گرز

گرز چوب یا میله‌ای که یک سر آن ضخیم‌تر است و در جنگ و دعوا به کار می‌رود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گرز، مردی راست و درست‌ می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش حرفی سخت و تلخ می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گرز تو…

سلاح – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سلاح‌های جنگی تو از بین رفته‌اند، تعبیرش این است که بزرگی تو کم می‌شود.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی همراه سلاحی، سپر نیز در دست داری، یـعـنـی کسی محافظ تو در برابر آسیب‌ها می‌شود. ابراهیم…
متن دوم