آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گرد و غبار

جارو

جارو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جارو، خدمتکار می‌باشد. تعبیر خواب جاروی بزرگ، خدمتکاری است که تقاضای چیزهای زیادی می‌کند.اگر در خواب ببینی خانه را جارو می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری). اگر…
متن دوم