آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گردون

گردون

گردون امروزه استفاده از گردون (کالسکه) رایج نمی‌باشد و به جای آن از خودروی سواری استفاده می‌شود، بنابراین شاید بتوان تعبیرهای زیر را در مورد این وسیله نقلیه نیز به کار برد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار گردونی شده‌ای که حرکت…

اتوبوس – گردون

گردون امروزه استفاده از گردون (کالسکه) رایج نمی‌باشد و به جای آن از خودروی سواری استفاده می‌شود، بنابراین شاید بتوان تعبیرهای زیر را در مورد این وسیله نقلیه نیز به کار برد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار گردونی شده‌ای که حرکت…
متن دوم