آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب گردن

گردن

بسته بودن گردن حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گردن، امانت و دینداری می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در گردن خودت غل داری، تعبیرش این است که به دروغ مسلمان هستی و کافر از دنیا می‌روی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند:…
متن دوم