آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کک

کنه

کنه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کنه، عیال و زن انسان می‌باشد.اگر در خواب ببینی روی بدن چهارپایان تو کنه وجود دارد، تعبیرش این است که مردم از چهارپایان تو بهره‌مند می‌شوند و فائده می‌برند. اگر ببینی کنه بدن تو را می‌خورد، یـعـنـی به…

کک

کک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کک، دشمن ضعیف می‌باشد.اگر در خواب ببینی ککی تو را گزیده است، تعبیرش این است که دشمن به تو حرف تلخ و سنگینی می‌زند. اگر ببینی کک‌های زیادی روی بدن تو جمع شده است، یـعـنـی حرف تو سرزبان مردم می‌افتد و از تو…
متن دوم