آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کوه

کوه

کوه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کوه، به دست آوردن مال و اموال با حیله و نیرنگ می‌باشد. کوه

دره

دره ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب دره، حج می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده:... بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ... _ ... در دره‌ای غیر قابل کشت نزد خانه حرمت یافته تو... (ابراهیم-37).جابر مغربی می‌گوید: اگر…

تپه

تپه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بروی تپه‌ای که در دشت یا کوه قرار دارد،نشسته‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی شرافت و منزلت و برتری به دست می‌آوری، (شرافت و منزلت و برتری تو به اندازه گستردگی زمین اطراف تپه و کوه می‌باشد)، ‌‌‌‌‌…
متن دوم