آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کنیز

کنیزک

کنیزک احتمالاً امروزه تعبیرهای مربوط به کنیز یا کنیزک را بتوان در مورد "کُلفَت" یا "زنی خدمتکار" به کار برد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کنیزک، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی کنیزکی به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و…

غلام

غلام احتمالاً امروزه تعبیرهای مربوط به غلام را می‌توان در مورد "نوکر" یا "مردی خدمتکار" نیز به کار برد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر غلام،«پادشاهی» و شادی و سرور می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده:فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ _ ما هم…
متن دوم