آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کنه

کنه

کنه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کنه، عیال و زن انسان می‌باشد.اگر در خواب ببینی روی بدن چهارپایان تو کنه وجود دارد، تعبیرش این است که مردم از چهارپایان تو بهره‌مند می‌شوند و فائده می‌برند. اگر ببینی کنه بدن تو را می‌خورد، یـعـنـی به…
متن دوم