آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کنجد

کنجد

کنجد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کنجد، مال و اموالی حلال می‌باشد که روز به روز افزایش می‌یابد.اگر در خواب ببینی دارای مقدار فراوانی کنجد هستی، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال بدست می‌آوری .تعبیر روغن کنجد، علم و دانش و حکمت…
متن دوم